[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Wrth fy Nagrau i

Ar Sêl! | On Sale!

Prîs | Price: £4.00

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £7.50


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Angharad Tomos
  • Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2007
  • Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 261 tudalen

Nofel afaelgar gan awdures brofiadol. Dyma nofel wedi'i lleoli mewn ysbyty meddwl, sy'n mentro i fyd y 'nytars' a'r gwrthodedig, gyda chanlyniadau annisgwyl. Sut mae cymdeithas yn penderfynu pwy sy'n wallgof? Pwy sydd â'r awdurdod i roddi gwragedd mewn ysbyty meddwl? Nofel gredadwy a chyfoethog.

A gripping novel by an experienced author. This novel is located at a psychiatric hospital, and ventures into the worlds of 'nutters' and the rejected, with unexpected results. How does society decide who's insane? Who has the authority to send women to an assylum? A believable and rich novel.