[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Y Bws Hud ac O.M.B. (Cyfres Clec)

Product Details

  • ISBN: 9781845275723
  • Eurgain Haf
  • Cyhoeddi Hydref 2016
  • Darluniwyd gan Hannah Doyle
  • Fformat: clawr meddal, 198x128mm, 48 tud

Y trydydd mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen'.  Wedi eu hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw.  Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

Y Bws Hud - Hen drwyn oedd Mabli Mai.  Doedd dim byd yn well ganddi na rhoi ei thrwyn smwt ym musned pawb.  Roedd hyn yn ei chael i bob math o helyntion.  Ond mae un daith ar y Bws Hud yn newid popeth...

O.M.B. - Cawr Clên a charedig oedd Orig Mwyn Benfawr.  Daeth tro ar fyd, a dysgodd O.M.B. pa mor anodd yw hi i fod yn gawr clên a charedig pan fo'r 'Bobl Fach' yn creu llanast o hyd!