[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Y Gwaith a'i Bobl (Cyfres Llafar Gwlad 86)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845275051
  • Robin Band (Robin Williams)
  • Cyhoeddi Chwefror 2015
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm
Portread o waith chwarelwyr ithfaen Trefor a'u cymdeithas yng ngha nol yr ugeinfed ganrif.

‘Nabod yw hanfod y llyfr hwn. O garreg fawr ddeg tunnell ar hugain hyd at gôt ffwr ei fam a llygod bach yr Hen Bedwar cawn ddarlun cynnes a chyforiog o hiwmor o’r Gwaith a’i bobl, a hynny mewn arddull dawel a chartrefol. O nabod yr awdur, dydi o ddim yn syndod fod y darlun at ei gilydd yn un cadarnhaol, a hynny heb fynd i ramanteiddio gwirion. Dydi o ddim yn syndod chwaith nad oes yr un o’r straeon digri’n stori ddifrïol. Ac mae o wedi llwyddo hefyd i gyfuno’r Gwaith a’r gweithwyr mewn modd sicr a chofiadwy, a hynny am nad gweithlu sydd yma, ond unigolion byw.’
– Alun Jones