[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Y Gwalch, Yr Inc a'r Bocsys - Gwasg Carreg Gwalch 1980-2010 (Cyfres Syniad Da)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272876
  • Awdur: Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Mai 2010
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm

Stori hogyn yn gadael coleg ac yn gorfod ystyried creu bywoliaeth iddo'i hun ar ôl dod i ben draw trên bach y byd addysg ydi hon. Trodd ei ddiddordeb yn ffon fara a dyna ddechreuad Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst. Yn 1980, dechreuodd Myrddin ap Dafydd gyda hen beiriannau, rai ohonynt dros gant oed, a phrofodd sawl chwyldro technegol dros y blynyddoedd.

Gwybodaeth Bellach:
Syniad Da - Cyfrolau byr yn olrhain syniadau busnes o’r weledigaeth gyntaf i dyfu i fod yn fusnesau llwyddiannus.

Mae byd llyfrau Cymraeg – a Chymru ei hun – wedi newid llawer ers y dyddiau cynnar hynny. Mae cysylltiad teulu Myrddin â’r farchnad arbennig hon yn mynd yn ôl i ddechrau’r 1950au ac mae hanes ei rieni – Dafydd ac Arianwen Parry – yn sefydlu siop lyfrau Cymraeg yn Llanrwst wedi ei chofnodi yma hefyd.

Daeth defnyddio’r Gymraeg ym myd busnes yn rhywbeth cyfarwydd a derbyniol; daeth bod yn broffesiynol a chyfoes wrth ddefnyddio’r Gymraeg hefyd yn rhywbeth angenrheidiol. Wrth adrodd hanes y wasg, mae Myrddin hefyd yn trafod llawer o egwyddorion busnes sy’n berthnasol i Gymru heddiw.