[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Y Proffwyd a'i Ddwy Jesebel

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awduron: W. T. Davies a Gareth Miles
  • Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2007
  • Fformat: Clawr meddal, 182x124 mm, 212 tudalen

Nofel yn ymwneud a thân a bwrlwm y diwygiad. Ceir yma olwg ar y berthynas daironglog, gythryblus rhwng Ivor Lewis y Diwygiwr a dwy fenyw hardd: Magdalen Morgan, 'Eos y Diwygiad', a fu'n butain yn yr East End, Llundain, cyn ei thröedigaeth a'r weddw gefnog, Elinor Pennington-Rees.

A novel set in the fire and religious turmoil of the revival. It tells the story of a complicated love triangle, between Ivor Lewis the revivalist and two beautiful women: Magdalen Morgan, 'Eos y Diwygiad', who was a prostitute in the East End of London before her conversion, and Elinor Pennington-Rees, the wealthy widow.