[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Yn Ôl i Gbara

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272838
  • Awdur: Bethan Gwanas
  • Cyhoeddi Hydref 2010
  • Fformat: Clawr Meddal

Disgrifiad Gwales
Dilyniant i Dyddiadur Gbara yw'r gyfrol hon - yn adrodd hanes ail daith Bethan Gwanas i ardal wledig yn Affrica. Cafodd Bethan ei ffilmio yn dychwelyd i Gbara yn Nigeria, wedi iddi dreulio dau dymor yno fel gweithiwr gwirfoddol yn yr 1980au. Mae'r stori bersonol a byrlymus yn dyfnhau a pherthynas yr awdur â Gbara yn tynhau yn sgil yr ail ymweliad hwn.

Gwybodaeth Bellach:
Fel y gwelwyd ar y rhaglenni teledu, roedd yno lawenydd gweld plant yn aeddfedu ac yn dilyn gyrfaoedd llewyrchus, a hefyd ddagrau tlodi a diffyg cyfle. Ac roedd yno groeso brenhinol iddi! Mae’r llyfr yn llawnach na’r teledu wrth gwrs, ac mae’r awdur yn ehangu ar yr enfys hon o emosiynau ar y tudalennau hyn. Mae’n cynnwys portreadau o gymeriadau y mae’n ail-ennyn cyfeillgarwch â hwy, ac mae’r criw ffilmio fu'n teithio gyda hi hefyd yn ychwanegu'n helaeth at y darlun o Gbara drwy eu profiadau yno.

Gyda chymorth tudalennau o luniau lliw, dyma ryddiaith taith sy’n gymysgedd o atgofion, profiadau newydd a theimladau personol gan greu testun mor ddarllenadwy a phoblogaidd â'r gyfrol gyntaf.