[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Ysbryd y Maswr (Mewnwr a Maswr 7)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Gareth William Jones
  • Cyhoeddi Mai 2008
  • Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 68 tudalen

Nofel am efeilliaid a'u hanturiaethau wrth chwarae rygbi. Addas i ddarllenwyr 9-11 oed.

Adolygiad Gwales
Ysbryd y Maswr gan Gareth William Jones yw’r seithfed stori yn y gyfres ‘Mewnwr a Maswr’, ac yma cawn stori lawn cyffro a dirgelwch sydd yn cylchdroi o gwmpas anturiaethau'r efeilliaid Llion a Llŷr.

Dim ond un peth sydd yn bwysig ym mywydau’r ddau, sef eu clwb rygbi lleol – Cenawon Nant Cadno. Ond wrth i’r tymor newydd ailgychwyn, mae pethau’n edrych yn ddu iawn arnynt. Mae’r chwaraewyr i gyd wedi ffraeo, ac nid yw pethau yn llawer gwell ar y cae! Wedi colli i’r tîm gwaethaf yn y gynghrair yn gêm agoriadol y tymor newydd, nid yw hi’n edrych yn debyg bod pethau am wella yn fuan iawn. Mae yna hefyd sôn fod rhywun yn creu trafferth yn y clwb rygbi yn ystod y nos, ac nid oes gan unrhyw un syniad pwy neu beth sy’n gyfrifol. Awgryma Tom Williams, un o hen aelodau’r clwb, mai ysbryd cyn faswr y clwb, sef Cliff James, sydd yn achosi’r holl drwbl. Yn awyddus i ddod o hyd i'r gwirionedd, mae Llŷr yn trefnu bod y tîm yn treulio’r noson yn y clwb rygbi er mwyn cael gweld yr ysbryd a datrys y dirgelwch mawr!

Er mwyn cael gweld os yw Llŷr a’i ffrindiau yn llwyddo i weld yr ysbryd ac achub y clwb, dim ond un peth sydd i’w wneud – heidiwch i’ch siop lyfrau leol a’i ddarllen! Mae’r llyfr yn berffaith ar gyfer plant ysgol gynradd (tua 9–11 oed), felly os ydych chi wrth eich bod gyda rygbi, dirgelwch ac antur, dyma’r llyfr i chi!

Llŷr Evans